PROJEKTLEDARENS DRÖM

BR Johnssons rör (Monterra) har valt att modernisera sin arbetsplats genom Frontnodes tjänst Digital Arbetsplats. Med tjänsten får de en alltid modern IT med rätt verktyg för verksamheten att nyttja i digitala processer, vilket förenklar vardagen och utvecklar deras affär.