Office 365 framtidsplaner

Det extra krånglet leder då till att man letar sig vidare till alternativa verktyg såsom den privata mailen eller chattar, som inte alls är lämpliga ur ett säkerhetsperspektiv. Därför är det viktigt att ledord som tillgänglighet och enkelhet alltid kommer först vid utvecklingen av en digital arbetsplats.