Digital Arbetsplats – Skogssällskapet.

”Frontnode, med Digital Arbetsplats har bidragit till att vi kan berika vår skogar och skogsägare.”

Stefan Hillerström, IT-chef Skogssällskapet