Kan man vara för säker?

 

Man ska vara lite försiktig med att vara allt för säker och korrekt i alla processer, eftersom det faktiskt kan bli kontraproduktivt. ”Shadow IT” är en metafor som betyder att det finns bra, moderna verktyg för de anställda, men säkerhetspolicys gör att verktygen blir svåra att arbeta med. Det extra krånglet leder då till att man letar sig vidare till alternativa verktyg såsom den privata mailen eller chattar, som inte alls är lämpliga ur ett säkerhetsperspektiv. Därför är det viktigt att ledord som tillgänglighet och enkelhet alltid kommer först vid utvecklingen av en digital arbetsplats.

Ur ett säkerhetsperspektiv möjliggör en välarbetad digital arbetsplats planer för externt samarbete när kunder, partners eller leverantörer är involverade. Då är det positivt att kunna tillhandahålla en samarbetsyta där man har koll på vilka som är inbjudna, vilken information som ligger delad och vilka behörigheter alla har.