IT blir allt viktigare för företagets framgång!

Hur arbetar man med IT-strategi på företag idag? Och hur kan IT-strategin förbättras och bli ”smartare”? Först och främst, att använda IT för affärsutveckling kräver att företagsledare förstår teknikens kapacitet. Det är viktigt att komma överens om en IT-strategi som ökar företagets konkurrenskraft, säkerställer att alla har samma mål och att alla är överens om de åtgärder som krävs för att förbereda verksamheten för framtiden.