Frontnode Vlog – Microsoft Forms

I detta avsnitt kommer vi att gå igenom basic funktioner inom Microsoft Forms.📝

 

Syftet med avsnittet är egentligen inte att utbilda er inom hur man använder forms utan snarare att det finns. Vi har upptäckt att många som arbetar inom exempelvis administration kanske inte alltid har koll på alla funktioner som finns inom Microsoft 365 och tycker därför att det är extra viktigt att vi delar med oss av denna kunskap.