Ökad produktivitet!

En digital arbetsplats underlättar, genom sina många samarbetsfunktioner, en högre produktivitet på arbetet. För att ta ett konkret exempel minskar antalet splittrade mailsnurror markant. Arbetsytorna ligger i molnet och man slipper skicka ut ett dokument för feedback till ett antal kollegor, och få en drös med olika versioner tillbaka. Med den digitala arbetsplatsen blir det standard att alla jobbar i samma dokument online, för att effektivisera samarbetet och minimera risken att värdefull information tappas bort på vägen.

De digitala ytorna gör det också enkelt att involvera flera personer samtidigt och därmed upptäcka vilka jobb som har satts igång eller redan är gjorda – allt för att undvika frustrerande dubbelarbete.

 

1 svara

Kommentering är stängd.