DIGITAL ARBETSPLATS SOM TJÄNST- SKOGSSÄLLSKAPET

Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Vi finns i Sverige, Finland, Lettland och Litauen  med 25 kontor. En verksamhet med de flesta medarbetarna som mobila användare och stora krav på tjänster som innehåller IT.

Skogssällskapet IT-arbetsplats var tidigare en väl standardiserad och ”managerad” IT-miljö. IT-arbetsplatsen var baserad på traditionella LOKALA Microsoftlösningar, vilket gav en väl standardiserad IT plattform. Då Skogssällskapet stod inför en större förändring och omorganisation var en av lösningarna att modernisera IT än mer och då med tanke på de möjligheter som finns idag, till att minimera all hantering runt tekniken och ha full fokus på produktiviteten.

Valet gjordes med att Frontnode idag levererar en tjänst som kallas Digital arbetsplats och som hanterar hela IT arbetsplatsen för vår verksamhet till en fast avgift per användare och månad. Teknik, support, förvaltning och utveckling av IT-arbetsplatsen ingår i tjänsten, vilket göt att vår verksamhet har alla fokus på produktiviteten för vår egen verksamhet.

Stefan Hillerström, IT-chef Skogssällskapet