Att få Visual Studio Code att fungera som Powershell ISE

 

Microsoft gör om Powershell i och med version 6. Då nya krav ställts på Powershell att även fungera på t.ex Linux så kommer den gamla Powershell ISE att sluta fungera.

För den som är van att arbeta i Powershell ISE så finns det möjligheter att aktivera t.ex ”tab completion” som är en bra funktion att ha.

Vi börjar med att aktivera Powershell tillägget i Visual Studio Code genom att öppna upp ”Extensions” och söka fram Powershell för att sedan klicka install.

Sedan öppnar vi upp ”preferences” och ”Settings” sök sedan på tab com och ändra editor till ”tab completion on”

Nu kan man använda Visual Studio Code precis som Powershell ISE