Applikationcenter.

Applikationerna är alla de program och tjänster som du behöver för din IT-arbetsplats, de ska fungera felfritt genom hela livscykeln och alltid finnas lättillgängliga. Det blir möjligt genom vårt applikationscenter, där du både kan göra beställningar löpande eller som en automatiserad funktion. Hela tiden har du full kontroll över processen, leveransen och kostnaden.