EN KOSTNADSFRI HANDLINGSPLAN

En kostnadsfri handlingsplan ger er en tydlig bild på hur ni kan nyttja modern IT på bästa sätt för att utveckla er verksamhet. Vi bokar in ett första möte med er för att gå igenom ett bra upplägg för att genomföra handlingsplanen. När vi genomför vår handlingsplan kommer ni få följande:

  • Möjliga kostnadsbesparingar med modern IT.
  • Konkreta förbättringsförslag.
  • Hur ni kan hantera digitaliseringen över tid, proaktivt.
  • Förslag till en säker IT-miljö.
  • https://frontnode.se/handlingsplan/